Alle samlinger
Utskrifter
Spesifikt for Windows
Teknisk utstyr - Brother QL-700
Teknisk utstyr - Brother QL-700
Dag Christensen avatar
Skrevet av Dag Christensen
Oppdatert over en uke siden

Pridok støtter følgende etikettstørrelser på Brother QL-700:

  • Små adresseetiketter 6.2 x 2.89 (Brother DK-11209 Small Address Labels)

Første gang du skriver ut må følgende innstillinger gjøres:

Skru på skriveren.

Sørg for at den midterste lampen ("Editor Lite"-lampen) ikke lyser. Hvis den lyser, trykk og hold nede "Editor Lite"-knappen et par sekunder til lampen slukker:


Velg skriveren og klikk Preferences:

Velg Small Address Label i Paper Size nedtrekksmenyen:

Trykk OK for å lagre innstillingene. Skriveren skal nå være klar til bruk

Svarte dette på spørsmålet?