MediPay 3.0
Jørgen Gilberg avatar
Skrevet av Jørgen Gilberg
Oppdatert over en uke siden

MediPay 3.0 brukerguide:

Med MediPay 3.0 har du nå fått to nye felter, 1. «Organisasjon» og 2. «Forskringssak».

Ad 1 «Organisasjon»

Trykk på + til høyre for «Organisasjon». Da får du opp registreringsbildet for en ny virksomhet du ønsker å sende elektronisk faktura til:

Fyll ut orgnr og adresse kommer automatisk på plass. Kryss av på EHF faktura hvis du ønsker at fakturaen skal gå elektronisk til mottakeren. Ellers vil fakturaen gå som epost eller papir.

Gå tilbake til forsiden av regningskortet og velg den nye mottakeren fra nedtrekksmenyen:

Trykk nå på fakturer. Da vil du få opp neste side hvor du kan legge til en kort beskrivelse som vil vises på en "varelinje" samt du kan krysse av for om du vil ha fakturagebyr eller ikke:

Ad 2 "Forsikringssak"

Hvis du skal fakturere et forsikringsselskap må du trykke + ved siden av "Forsikringssak" feltet. Da kommer du til et bilde hvor du kan legge på den utvidede informasjonen forsikringsselskaper krever:

"Behandler Profesjon" og "Behandler Identifikasjon" skal kun fylles ut av de som sender via oppgjørskontor, som f.eks DigiCare (ikke fastleger), ellers lar du disse feltene være blanke. I feltet "Organisasjon" velger du mottaker. Hvis mottaker ikke finnes der må du opprette denne under Ad 1 "Organisasjon" først. Deretter trykker du "Faktura".

Svarte dette på spørsmålet?