Alle samlinger
Avtalespesialister
Ventelistefunksjon for spesialister
Ventelistefunksjon for spesialister
Henriette Halvorsen avatar
Skrevet av Henriette Halvorsen
Oppdatert over en uke siden

Ventelistefunksjon for spesialister i Pridok EPJ

Hurtigtast ALT+V

Vurdering av henvisninger:

Når du får inn en henvisning og trykker på «vurder henvisning» kommer du hit:

Den fargen du setter på prioritering, kommentaren og om du skriver inn en «foreslått dato for neste time» vil vises i ventelisten. Når du nå trykker på «opprett henvisningsperiode» vil denne pasienten legge seg i ventelisten.
Merk deg at vi har deafult avhuking i «sett på venteliste»

Når en henvisningsperiode opprettes, legges pasienten automatisk i venteliste (med mindre boksen Sett på venteliste hukes av, se eksempel). Den er huket av fra start.

Ventelistefunksjonen:

For å komme deg til ventelisten trykker du ALT+V (hurtigvalg)
Du kan også komme dit ved å velge: Min virksomhet – oppsett Spesialister – velg «Venteliste henvisninger»

Slik ser selve ventelisten ut.

Du kan velge å sortere i farger/prioritet

Avhukingen står default på “Alle farger” + «Vis pasienter på venteliste»
Velger du å kun ha avhuking på «Av venteliste» vil du få opp de som allerede er satt på time.

Listen filtrerer på om pasienter er på ventelista, men kan også vise pasienter som er av venteliste som allerede har fått time, da må du fjerne avhukingen i «Vis pasienter på venteliste» for så å sette avhuking i «Av venteliste»

Valgene man har i form av sortering av listen:

· Vis pasienter på venteliste

· Vis pasienter som er Av ventelise (disse har fått ny time)

· Vis alle: pasienter på venteliste OG av venteliste

· Farge/vurdering

· Foreslått dato (for time)

· Du kan også søke etter en spesifikk pasient

For å sette pasienten på ny time trykk på knappen «Ny time» da vil du bli tatt med over til dagens dato i din kalendere, eller den du jobber på vegne av. Merk deg at du vil komme inn på DAGENS dato, og ikke den datoen du har foreslått når du vurderte henvisningen. Finn så timen, videre sett inn som dere er vandt til.

Når en pasienten settes på ny time går pasienten automatisk av ventelisten. Dette gjelder dersom man trykker på Ny time fra ventelista og Ny time fra henvisningsperioden. Pasienten blir da lagt på flyttekø.

Svarte dette på spørsmålet?