Alle samlinger
Buypass
Buypass: Mobil ID aktivering app
Buypass: Mobil ID aktivering app
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Merk at du vil trenge smartkortet for å signere resepter og sykemeldinger etc. Du vil også være nødt til å logge deg inn på f.eks. altinn.no en gang før du får brukt Buypass til innlogging i Pridok. Dette er for å oppgradere ID'en til sikkerhetsnivå 4.

Svarte dette på spørsmålet?