Alle samlinger
Feilmeldinger
Feilmelding: PayeeReference
Feilmelding: PayeeReference
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Feilmeldingen kommer fordi medipay har en "hikkup" og tror at samme ordrenummer har blitt brukt før. Hvis man har sendt betaling så kansellerer du betalingen, opprettet nytt regningskort og sletter det gamle. Hvis du ikke har sendt betaling, så oppretter du nytt regningskort og sletter det gamle😊

Svarte dette på spørsmålet?