Alle samlinger
Kalender
Kalender: Timeoversikt på en pasient
Kalender: Timeoversikt på en pasient

Timeoversikt

Oppdatert over en uke siden
  • Slik kan du se alle historiske- og fremtidige avtaler på en pasient.

  • Hent opp aktuell pasient.

  • På høyre side får du opp pasientoversikt.

  • Trykk på "Time oversikt".

  • På venstre side får du oversikt over alle historiske- og fremtidige avtaler.

  1. Viser fremtidige avtaler

  2. Viser historiske avtaler

  3. Trykk på "Hurtigutskrift" for å utskrift.

Svarte dette på spørsmålet?