Alle samlinger
Medipay/Payex
Medipay 3.0 Steg for steg (Forsikringssak)
Medipay 3.0 Steg for steg (Forsikringssak)
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Du oppretter først organisasjon. Den enkelte organisasjon vil opprettes kun en gang og du vil få et arkiv som kan brukes over tid. Dersom du har sendt til denne tidligere vil du finne den ved å søke på navnet i feltet "Organisasjon"

Fyll inn alle felter under ny organisasjon. Husk å kryss av for EHF faktura dersom det er akuelt.

Feltet skal da se slik ut:

Gå deretter til feltet forsikringsak og trykk på + for å opprette "Forsikringsak" på pasienten.

Feltet skal da se slik ut:

Velg deretter pasientens navn i feltet "Forsikringsak" og trykk på knappen Faktura.

Svarte dette på spørsmålet?