Alle samlinger
Medipay/Payex
Medipay: Forklaring på noen statuser i medipay, medipay, status
Medipay: Forklaring på noen statuser i medipay, medipay, status
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Payment status = Ordrestatus
INVOICE_PENDING = Ubetalt faktura
PAID = Betalt
CANCELLED = kansellert
INVOICE_PENDING = Fakturatransaksjon opprettet (ingen faktura laget ennå)
INVOICE_CREATED = Faktura opprettet. Ubetalt
INVOICE_CANCELLED = Faktura kansellert
INVOICE_PAID = Faktura betalt
REMINDER_SENT = Purring sendt
COLLECTION_CLAIM_SENT = Inkassovarsel sent
INVOICE_REVERSAL_CREATED = Igangsatt reversal (kan skje hvis faktura er i inkasso. Da tar denne litt tid. Første steg i denne prosessen)
INVOICE_REVERSAL_PENDING = Igangsatt reversal (kan skje hvis faktura er i inkasso. Da tar denne litt tid. Andre steg i denne prosessen)
INVOICE_REVERSAL_SENT = Igangsatt reversal (kan skje hvis faktura er i inkasso. Da tar denne litt tid. Tredje steg i denne prosessen)
INVOICE_REVERSED = Faktura reversert (kreditert)
REST_REMINDER_SENT = Purring på restbeløp sendt
DEBT_COLLECTION = Inkasso

Svarte dette på spørsmålet?