Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Endre/fjerne betalingsmåte
Regningskort: Endre/fjerne betalingsmåte
Oppdatert over en uke siden
  • Finn regningskortet du ønsker å endre eller fjerne betalingsmåte.

  • I feltet "Betaling" er det lagt inn betalingsmåte.

  • For å fjerne betalingsmåten, trykk på X:

  • Trykk på nedtrekkspilen for å endre betalingsmåte:

Svarte dette på spørsmålet?