Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Grå betalings knapp
Regningskort: Grå betalings knapp
Oppdatert over en uke siden

Betalingsknappen vil gråes ut dersom det er gjort endringer i regningskortet etter at betaling er sendt ut. Endre kortet tilbake til slik det opprinnelig var, kanseller betalingen, rett opp slik dere ønsket, og send ut ny betaling😊

Svarte dette på spørsmålet?