Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Sende faktura uten mobilnummer telefonnummer
Regningskort: Sende faktura uten mobilnummer telefonnummer
Oppdatert over en uke siden

Du får dessverre ikke sendt faktura uten å ha registrert pasientens mobilnummer eller telefonnummer i personopplysninger. Dette er et krav fra PayEx.

Men du kan forsøke å skrive inn et falskt nummer, sende faktura, og så fjerne nummer igjen. Forsøk for eksempel "91919191". Et for "banalt" nummer slik som "11111111" vil ikke virke.

Svarte dette på spørsmålet?