Alle samlinger
Resept
Ikoner ved valg av legemiddel DBL/ gule piller
Ikoner ved valg av legemiddel DBL/ gule piller
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden
  • § = Legemiddelet krevet godkjenningsfritak. Det må man søke om hos SLV (Statens legemiddelverk).

  • DBL = Vi gi dobbelforskrivning med et annet legemiddel i LIB.

  • CAVE = Vil gi en allergisk reaksjon fordi det er registrert ett eller flere legemiddelreaksjoner på pasienten som matcher en merkevare / en ATC-gruppe / et virkestoff / et hjelpestoff i produktet.

  • Gule piller = Interaksjonsvarsel, altså at det vil oppstå en interaksjon med et annet legemiddel som allerede finnes i LIB. Det kan være andre legemidler i samme ATC som ikke gir interaksjon som legen heller bør vurdere å velge.

Svarte dette på spørsmålet?