Alle samlinger
Hjelp
Ta skjermbildet/utklipp
Ta skjermbildet/utklipp
Oppdatert over en uke siden

Du kan enten bruke "hotkey" for skjermutklipp

8 Ways to Take a Screenshot on Windows 10 and Windows 11

eller så kan du søke etter denne appen

Svarte dette på spørsmålet?