Lage episode mal
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Trykk først på virksomheten

Deretter "maler"

Videre velger du "episode"

Videre oppretter du en ny via grønt pluss tegn. Når dette er gjort legger du inn ønsket navn og ønsket prosedyre koder.

Svarte dette på spørsmålet?