Alle samlinger
Avtalespesialister
Avtalespesialister: hvordan tilbakedatere henvisningsperiode, konverterte henvisninger, henvisningsperiode
Avtalespesialister: hvordan tilbakedatere henvisningsperiode, konverterte henvisninger, henvisningsperiode
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Dette er hvordan du tilbakedaterer en henvisningsperiode utifra en konvertert henvisning.

Gå inn i journalen til pas slik at du ser dette

Søk så etter henvisningen, om du ser henvisningen ved første øyekast trykker du på den, men du kan også bruke søkefunksjoner

I søketekst kan du

Finn henvisningen og trykk på den, du får den da på høyre side av skjermen din

Trykk på vurder henvisning

Du får da mulighet til å vurdere den, det er ikke et krav, du kan trykke på "opprett henvisningsperiode" med en gang.

Pasienten du lager henvisningsperiode på nå har mest sannsynlig blitt satt opp på time og kommer til deg om kort tid så om vurdering er nødvendig på akkurat de henvisningen som er importert er opp til deg 😊

Fjern avhukingen i "sett på venteliste" mtp at pas allerede er satt opp på time.

Her legger ikke info seg inn automatisk slik som en en elektronisk henvisning dere får i Pridok.

Det aller viktigste feltet å fylle ut er Henvist dato". Dette er datoen henvisningen først ble sendt og ikke dagens dato eller lignende om det er en importert henvisning.

Organisasjon og HPR nummer er valgfritt, men jo mer jo gladere blir NPR og direktoratet.

Skriv navnet på legekontoret eller sykehuset i feltet organisasjon, trykk så på riktig valg da legger org nummer seg inn og navnet seg inn automatisk.

Det samme gjelder henviser, skriv navnet på henviser i feltet HPR nummer og tykk på riktig behandler, da vil HPR nummer legge seg inn automatisk + navnet til vedkommende.

Hvordan du ser at pasienten nå har en aktiv henvisningsperiode er her:

Står det noe i feltet henvisningsperiode er det opprettet på denne pasienten.

Svarte dette på spørsmålet?