Alle samlinger
Feilmeldinger
En feil oppstod 37: (papirresept)
En feil oppstod 37: (papirresept)
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Feilmelding 37 er "Alle papirresepter må skrives ut før LIB-endringene kan godkjennes."

Svarte dette på spørsmålet?