Alle samlinger
Feilmeldinger
En feil oppstod 498: (faktura til organisasjon)
En feil oppstod 498: (faktura til organisasjon)
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på blå pil bak navnet til organisasjonen.

  • Sjekk at det står "NO" og ikke "Norge" i feltet "Land kode".

Svarte dette på spørsmålet?