Alle samlinger
Journal
Journal: Rett opp feil navn
Journal: Rett opp feil navn

Typisk når et barn blir døpt

Oppdatert over en uke siden
  • Dette gjelder eksempelvis når et barn har blitt døpt eller når en pasient har byttet navn i folkeregisteret.

  • Gå inn på aktuell pasient

  • I pasientoversikten, trykk på blå pil bak navnet:

  • Trykk på oppslag folkeregister

  • Trykk på navnet til pasienten.

  • Trykk på "Innstillinger og samtykker".

  • Trykk deretter på "Rett opp feil navn".

  • Refresh siden eller hent opp pasienten på nytt for å se endringene.

Svarte dette på spørsmålet?