Alle samlinger
Feilmeldinger
En feil oppstod: 855 (Medipay 3.0)
En feil oppstod: 855 (Medipay 3.0)
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Denne feilmeldingen kan komme når det er satt inn postadresse på pasienten under Fakturaadresse. Sjekk gjerne om det står en postadresse her, og i så fall fjern den og forsøk å sende ut på nytt😊

Svarte dette på spørsmålet?