Løs resept
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert denne uken

Løs resept = Resepten er ikke inkludert i LIB og vil gå over til tidligere resepter når den har gått ut på dato eller pasienten har hentet ut alle reit.

Svarte dette på spørsmålet?