Alle samlinger
Avtalespesialister
Episode mal til regningskort, spesialist, NPR
Episode mal til regningskort, spesialist, NPR
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Trykk på virksomhetsnavnet deres --> trykk på "oppsett spesialist" --> trykk så på "medisinske prosedyrekoder" --> her setter du først inn din enhet øverst på siden:

Videre skriver du inn prosedyrekoden her:

I høyre felt kan du legge inn et annet navn på prosedyrekoden om det er ønskelig.

Trykk så på virksomhetsnavn --> velg maler --> velg Episode. Trykk så på grønt +-tegn for å opprette ny mal.

Så lager du din episodemal og gir den navn😊

For å koble episodemalen til regningskortet gjør du slik:

Trykk på virksomhets navn --> maler --> "Konsultasjon" --> grønt +-tegn for å opprette ny mal igjen, og sett inn episode malen du opprettet omtrent nederst i konsultasjons malen😊

Svarte dette på spørsmålet?