Alle samlinger
Resept
Vis utleveringer og reit stemmer ikke overens
Vis utleveringer og reit stemmer ikke overens
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Dette kan skje om pas henter ut resepten to ganger ved samme besøk. For eksempel:

Pas går på apoteket, pas skal hente ut Aerius, men skal ha en på hytta og en hjemme. I utgangspunktet er dette 2 utleveringer, MEN apoteket sender kun ut 1 hentemelding selvom de i utgangspunktet skal sende ut 2 hentemeldinger

Svarte dette på spørsmålet?