Alle samlinger
DDFL
DDFL: Reseptfornyelse til fastlegens innboks
DDFL: Reseptfornyelse til fastlegens innboks
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Meg".

  • Trykk på "Digital dialog helsenorge.no".

  • Sett hake i feltet "Reseptfornyelse til fastlegens innboks".

  • Trykk på "Oppdater CPP i Adresseregisteret".

Svarte dette på spørsmålet?