Alle samlinger
Avtalespesialister
Avtalespesialist: Feil regnskapsenhet når du lager regningskort
Avtalespesialist: Feil regnskapsenhet når du lager regningskort
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Om du opplever at det er feil regnskapsenhet når skal opprette regningskort, sjekk hva regnskapsenheten er i startbilde med alle kontaktknappene (har du opprettet et regningskort må du trykke på +Regningskort)
​

Er det feil regnskapsenhet er det satt feil regnskapsenhet i den henvisningen som ligger på Henvisningsperioden

Trykk på den blå pilen for å få henvisningsperioden over på høyre siden
Her må du endre regnskapsenhet ved hjelp av nedtrekspilen

Velg riktig enhet:

Når du nå går ut og inn av journalen er regnskapsenheten endre og regningskortet blir opprettet på riktig enhet

Svarte dette på spørsmålet?