Alle samlinger
Avtalespesialister
Avtalespesialister: Hvordan bruke ventelisten, venteliste
Avtalespesialister: Hvordan bruke ventelisten, venteliste
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

For å komme til ventelisten er det hurtigtast Alt+V

Du kan også gå via virksomhetsområde --> Oppsett spesialist --> Venteliste henvisninger
Da kommer du hit
​

Alle pasientene hvor det er huket av for "Sett på venteliste" i henvisningsperioden, legger seg her.

For å sette pasienten på ny time via ventelisten må du trykke på Ny time knappen

Du vil da bli tatt med inn i kalenderen på dagens dato, per nå blir du ikke tatt med til den datoen som står foreslått.

Finn så datoen og timen pas ønsker å bli satt opp på, i dette tilfellet 23.03 kl 12:50, trykk på timen, se så på høyre side av skjermen hvor du trykker på pasienten sitt navn som står i blått for å sette pas på time.


​

Svarte dette på spørsmålet?