Alle samlinger
Kalender
Kalender: Ressurs eksempel
Kalender: Ressurs eksempel
Andrine Øverlien avatar
Skrevet av Andrine Øverlien
Oppdatert over en uke siden

Dersom for eksempel timeboken for influensavaksine skal legges ut på Helsenorge, skal denne settes opp slik:

Fyll ut data for å gi best mulig informasjon ut på Helsenorge. Merk at "Oppdater Helsenorge"-knappen genererer en SMS som sendes ut til pasientene om informasjonen du skriver inn om oppmøtested o.l.

Svarte dette på spørsmålet?