Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Hvordan fjerne takst
Regningskort: Hvordan fjerne takst
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

  • Trykk på haken til høyre for takstene.

  • Du kan markere flere takster, ved å trykke på flere av hakene.

  • Trykk på "Fjern".

Svarte dette på spørsmålet?