Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Legge til HELFO-takst knapper/ bobler i regningskort
Regningskort: Legge til HELFO-takst knapper/ bobler i regningskort
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Meg".

  • Trykk på "Brukerinnstillinger".

  • Legg inn takstene du ønsker å ha som knapper/bobler i regningskortene i feltet "Regningskort"

  • Neste gang du oppretter et regningskort, vil de ligge nederst i regningskortet:

Svarte dette på spørsmålet?