Alle samlinger
Resept
Ekspederings anmodning
Ekspederings anmodning
Oppdatert over en uke siden

Helt nederst på resepten er det en boks for "Ekspederingsanmodning". Huker du av i boksen, så utvides dokumentet med felter for utfylling. Neste gang du fornyer en resept som har ekspederingsanmodning, så vil du få et spørsmål om du ønsker å gjenbruke anmodningen.😊

Svarte dette på spørsmålet?