Alle samlinger
Resept
Felleskatalogen
Felleskatalogen
Oppdatert over en uke siden

Når du er inne i resept modulen så trykk på blå pil bak ATC kode

Herfra kommer du videre inn i Felleskatalogen (FK):

Svarte dette på spørsmålet?