Alle samlinger
Resept
Helfoportal søke SLV (§3) refusjonskode paragraf
Helfoportal søke SLV (§3) refusjonskode paragraf
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Når du velger §3 så dukker det opp en knapp som heter "Helfo Portal" i resepten😊 Merk at du ikke trenger å fylle ut refusjonskode da dette ikke er et krav for §3.

Husk å svare ja eller nei på om du har NHN-linje eller ikke. Ellers blir du dirigert til en portalside du muligens ikke har tilgang til.

Svarte dette på spørsmålet?