Alle samlinger
Resept
Opprette låst resept med referansenummer
Opprette låst resept med referansenummer
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Lås resepten ved å huke av i dette feltet inne i resepten du oppretter😊 Da vil du få et referansenummer når du godkjenner resepten, som du kan gi til pasienten. Pasienten må så ta med dette referansenummeret på apoteket.

Svarte dette på spørsmålet?