Papirresept
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Du må først velge inne i selve resepten at det er en papirresept i feltet Type:

Deretter trykker du godkjenn - trykk på selve resepten - skriv ut én etter én med "Skriv ut"-knappen😊 Etter at du har skrevet ut, signerer du som ved vanlige resepter.

Man kan skrive ut reseptene også etter at LIB er godkjent, men da blir alle utskrifter merket med "KOPI." Det er grunnet et sikkerhetskrav.

Er pasienten turist vil det være nødvendig å ha registrert f.dato og kjønn. Om dette ikke virker, forsøk å sette inn et hjelpenummer i tillegg.

Svarte dette på spørsmålet?