Alle samlinger
Kalender
Kalender: Utskrift timebok
Kalender: Utskrift timebok
Elisabeth Kongsvold avatar
Skrevet av Elisabeth Kongsvold
Oppdatert denne uken

  1. Trykk på "I dag".

  2. På høyre side vil du få opp "Mine oppgaver".

  3. Velg om du ønsker å skrive ut kalenderen med eller uten årsak.
    Velger du å skrive ut kalender "Med årsak" får du med teksten som er skrevet i feltet "Årsak" på timene i kalenderen.

Svarte dette på spørsmålet?