Alle samlinger
Kalender
Kalender: Slette kalender
Kalender: Slette kalender
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Min virksomhet".

  • Trykk på "Kalendere".

  • Velg kalenderen du ønsker å slette.

  • Sett hake i feltet "Utelat kalender fra visning av alle dagsplaner".

  • Sjekk om det står noen pasienter på time i kalenderen.

  • Trykk på "Slett kalender".

Svarte dette på spørsmålet?