Alle samlinger
Kalender
Kalender: Ny kalender
Kalender: Ny kalender

Timebok kalendermal kalender

Oppdatert over en uke siden
 • Trykk på "Min virksomhet".

 • Trykk på "Kalendere".

 • Trykk på Hamburgermenyen:

 • Velg "Ny kalender".

 • Velg om kalenderen skal være knyttet til en behandler, eller om den skal være en ressurskalender.
  En ressurskalender trenger ikke å være knyttet til en behandler.
  Eksempelvis kan en opprette en kalender med ressurstype "Vaksine" og deretter navngi denne til "Vaksinering". Se bildeeksempelet under:

 1. Velg om kalenderen skal utelukkes eller vises i "Alle dagsplaner"

 2. Velg hvilke dager kalenderen skal gjelde for, eksempelvis onsdag og fredag.

 3. Velg om du ønsker å ta med timetype når timer flyttes fra kalenderen.

 4. Trykk på "Opprett kalender".

 • Hvis du ønsker å gjøre timer tilgjengelig for pasientbestilling, trykk her.

Svarte dette på spørsmålet?