Alle samlinger
Kalender
Kalender: Utskrift av time/timekort
Kalender: Utskrift av time/timekort

Utskrift time timekort

Elisabeth Kongsvold avatar
Skrevet av Elisabeth Kongsvold
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på timen du ønsker å skrive ut

  • På høyre side får du opp en oversikt over timen

  • Trykk på hurtigutskrift

Svarte dette på spørsmålet?