Hjelp
Jørgen Gilberg avatarDag Christensen avatarKristin Aaby avatar
8 forfattere108 artikler
Hvordan slette et regningskort som allerede er gått til Helfo.
Hurtigtaster i Pridok
Journal - Skanne dokumenter fra Ipad/iphone/Android
Dikteringsfunksjon for MAC i Pridok EPJ
Avslutte LIS1 periode.
Endre regnskapsenhet
Kalendermal
Covid-19 risikopasienter
FHI risikopasienter - eksportere pasientlister
Buypass - installasjon Mac problemer
Kalender - revisjon historikk endringer
Tapsføring
HELFO - Hvordan hente pasientlisten
SMS - Redigere i automatisk SMS timepåminnelse (kan også brukes på vanlige SMS maler)
Pasientadministrasjon - Sekretærfunksjoner oppslag flyttekø
Verge/annen betaler
Arbeidsflyt - Jobbe på flere sesjoner eller skjermer
Autotakster
Journal - Hvordan slå sammen journaler
Vaksinering - Registrere vaksine i Sysvak
Sperre en journal for innsyn
Pasientadministrasjon - Flytte avtaler
Journal - Sende/Utskrift av journal
Produkter og forbruk i regningskortet
Registre - Kan jeg få oppslag mot fastlegeregisteret (FLR)?
Arbeidsflyt - lage maler i Pridok
Rekvirering - Unilabs og Fürst elektronisk rekvirering av lab
Journal - Skanne dokumenter fra PC/Mac
DDFL - Helsenorge integrasjon (DDFL)
Arbeidsflyt - Fjern behandlere i visningen "Alle dagsplaner"
Journal - Rette opp navn på pasient
HELFO - sende oppgjør, behandlerkrav
Hvordan sende en forsikringssak
Autotakster LAB
Legge inn adresse på pasient (folkeregisteret)
Blokkere bruker sperring av journaltilgang
Brukerveiledning Welch Allyn
Brukerveiledninger i Pridok
Førstegangsinnlogging i Pridok (Altinn)
CAVE registrere og se
DDFL Endre i oppsettet (Helsenorge)
DDFL Reseptforespørsler til sekretærens innboks
Endre tlf (telefonnummer) til pasienten
Fastlegesøk
Gjenopprette dokument/ finne slettet notat i journal
Internlab rekvirere og skrive inn prøvesvar
Symboler og forkortelser i reseptmodulen
Internlab: Kopiere labsvar (handlinger)
Journaler avansert søk
Komme inn i reseptmodul (uten ALT+R)
Konvertering: Finne epikriser
Konverteringstøtte
Lage hjelpenummer
Lage maler
Melding nådd mottaker?
NAV : Svare nav - Henvendelse NAV
Hvordan opprette en ny pasient
Ny pasient uten personnummer, opprett manuelt turist
Nytt dagsnotat/regningskort på samme dag
Opprette e-konsultasjon/ e-kontakt
Opprette og sende henvisning / dialog
Overføre journal minnepenn
Hvordan dele opp journal i perioder (utskrift/overføring av journal)
Overføre sende eller skrive ut journal
Overføre sende journal til pasient i e-kontakt
Pasient booker dobbelt time
Pasientliste ny visning
Pop-up blocker (Safari)
Jobbe på vegne av
Rapport: Pasienter som bruker flere enn tre legemidler
Registrere arbeidsgiver
Registrere MORS død
Reparer journal (pasient oversikt lagres ikke)
Rett opp feil navn
Rapport fakturagebyr
Sende dialog melding
Skannet dokument endre dato
Ta skjermbildet/utklipp
Slette innhold i journal
Slette time i flyttekø
SMS -ny mal
SMS - hvilke timer varsles og når det sendes ut sms.
SMS -time påminnelse feil behandler
SMS - varsel på feil time - Slette time / Frigjøre time
Helsenorge- Svarteliste e-konsultasjon + time reservasjon
SYSVAK- Slette registrering
SYSVAK- Vaksinasjonsoversikt
SYSVAK- Vaksinekort
Søke i journal
Terminkalkulator - Svangerskap
Timeoversikt- historikk logg
Sende henvisning/bildediagnostikk
Laste ned noe som en PDF og legge ved i melding
Vikar: Eksempel rolle til pasient e-konsultasjon
Sjekke annen lege sin innboks
Endre pris på produkt
Legge til pårørende/ endre
Legge ved/ sende vedlegg i EPJ2
Endre/ legge til journal ansvarlig