NOKLUS

Diabetesskjema i Pridok

Oppdatert over en uke siden

NOKLUS Diabetesskjema skal gi oversikt over:

 • Behandling

 • Risiko for senskader

 • Sykdomsutvikling

NOKLUS diabetesskjema er anbefalt i nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Det er egen takst for oppstart og bruk av diabeteskjemaet:

 • Takst 105 for førstegangsutfylling.

 • Deretter takst 100- for senere års utfylling (årskontroll).

Hver gang et nytt skjema for Noklus årskontroll opprettes, genereres et nytt "dokument". Likevel kan man søke opp og få tilgang til tidligere utfylte skjemaer i Pridok for å hente informasjon.

Åpning av diabetesskjema i Pridok:

 • Hent opp pasienten.

 • Trykk på grønt + tegn

 • Trykk på "Noklus Årskontroll".

 • Skjemaet åpner seg på høyre side.

 • Trykk på "send" etter hver konsultasjon der du har gjort endringer i skjemaet.
  Tilbakemeldingsrapportene baserer seg alltid på verdiene fra det siste skjemaet som er sendt inn hvert år i registeret.

 • Feltet "Type diabetes" fylles ut automatisk.

 • De gjenværende feltene under "Basis" må legges inn manuelt.

  Opplysningene forblir uendret inntil det eventuelt gjøres en endring.

 • Opplysningene som legges inn i feltene under "Årskontroll" nullstilles 1. januar hvert år, med unntak av feltet "Røykestatus" og "Siste øyelege-us. eller øyefoto".

 • Blodprøveresultatene blir automatisk hentet fra laboratoriemodulen i Pridok og vises inne i fanen "Siste resultater". Dette inkluderer også høyde og vekt dersom det er registrert i laboratoriemodulen.

 • Inne i fanen "Behandling" finner du oversikten over medikamenter, automatisk hentet fra reseptmodulen i Pridok ved første gangs bruk av skjemaet. Senere kan listen oppdateres ved å trykke på knappen "Oppdater faste legemidler i bruk".

 • Inne i fanen "Komplikasjoner" blir informasjon om koronar hjertesykdom og hjerneslag automatisk hentet fra pasientjournalen i Pridok.

 • De resterende komplikasjonene må fylles ut manuelt, og de forblir i skjemaet inntil de manuelt endres.

NB! Noklus ønsker at alle skjema sendes inn selv om de ikke er ferdig utfylt.
Noklus benytter alltid det siste skjemaet i kalenderåret som er sendt inn når tilbakemeldingsrapportene lages, der mest mulig er fylt ut.

Noklus sender ut årlige tilbakemeldingsrapporter til alle fastleger som benytter Noklus diabetesskjema:

 • Der sammenstilles aggregerte data fra den enkelte fastlege og sammenstilles med gjennomsnittet fra alle andre praksiser.

 • Man får oversikt på kvalitet i egen praksis og kan følge med på utviklingen dersom man jobber med kvalitetsforbedring.

 • ROSA 4-studien viste blant annet at kun ca. 60 % av pasienter med diabetes type 2 går jevnlig til øyelege (2014). Pasientrapporterte data fra 2022 viser at det samme gjelder fortsatt (basert på svar fra ca. 70 000 pasienter med diabetes type 2)

 • Se eksempel fra en anonym fastlege her: https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/tilbakemeldingsrapporter-og-arsrapporter/, under tilbakemeldingsrapport allmennlege

Fastleger som ønsker å motta informasjon direkte fra registeret, kan sende en e-post til noklus@noklus.no for registrering. Hvis det er ønskelig å motta tilbakemeldingsrapporter på e-post i stedet for i papirformat, kan dette også meldes inn på samme e-postadresse.

Kontaktinformasjon:

Teknisk support: Pridok.
Chat: Hverdager kl. 08:00-22:30. Helg kl. 09:00-22:30.

Tlf: 33 50 56 99. Hverdager mellom kl. 08:00-16:00.

Faglige innspill: Norsk diabetesregister for voksne/Noklus.

Tlf: 55 97 95 00. Hverdager mellom kl. 08:00-15:00. Tast 2.

Svarte dette på spørsmålet?