Alle samlinger
Kalender
Kalender: Endre visningsrekkefølge på kalendere
Kalender: Endre visningsrekkefølge på kalendere

Kalender timebok rekkefølge

Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Min virksomhet".

  • Trykk på "Kalendere".

  • Velg aktuell kalender.

  • På høyre side i feltet "Rekkefølge alle dagsplaner", legges inn ønsket visningsrekkefølge.

  • I bildet nedenfor vil aktuell kalender kun være synlig på tirsdager.
    Visningsrekkefølgen styres av antall sifre. Eksempelvis 100 = nr. 1, 200 = nr. 2.
    Denne kalenderen vil være den første i visningsrekkefølgen.

Svarte dette på spørsmålet?