Alle samlinger
Kalender
Kalender: Utelat kalender for visning
Kalender: Utelat kalender for visning
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Min virksomhet".

  • Trykk på "Kalendere".

  • Velg kalenderen du ønsker å skjule.

  • Sett hake i feltet "Utelat kalender fra visning av alle dagsplaner".
    Kalenderen vil nå være skjult når en trykker på "Alle dagsplaner" i kalenderen.

Svarte dette på spørsmålet?