Alle samlinger
Feilmeldinger
Pasientens fødselsnummer er ikke registrert i mottagersystemet
Pasientens fødselsnummer er ikke registrert i mottagersystemet
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Når denne feilmld kommer er du dessverre nødt til å kontakte mottaker, da det er de som sperrer😓

Svarte dette på spørsmålet?