Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Avskrive deler av egenandel
Regningskort: Avskrive deler av egenandel
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Det er dessverre ikke mulig å avskrive kun en del av egenandelen. Du kan enten stryke hele egenandelen ved å sette inn "Avskrevet" i feltet Betaling, eller kansellere regningen og sende ut på nytt med oppdaterte takster😊

Svarte dette på spørsmålet?