Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Egenandel og refusjon er separat
Regningskort: Egenandel og refusjon er separat
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden

Egenandel og refusjon er separat. Selvom du har avskrevet egenandelen, kan du fortsatt motta refusjon fra HELFO😊

Svarte dette på spørsmålet?