Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Avskrive egenandel
Regningskort: Avskrive egenandel

Hvordan avskrive egenandel

Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden
  • Gå til aktuelt regningskort.

  • I feltet "Betaling", velg "Avskrevet"

  • Egenandel og refusjon er separat. Selvom du har avskrevet egenandelen, kan du fortsatt motta refusjon fra HELFO😊

Svarte dette på spørsmålet?