Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Kansellere og slette regningskort
Regningskort: Kansellere og slette regningskort
Oppdatert over en uke siden
  • Hent opp regningskortet.

  • Trykk på "Betaling".

  • Trykk på "Kanseller betaling".

  • Når du har trykket på "Kanseller betaling" kan pasienten se bort fra mobillinken/fakturaen de har mottatt.
    Hvis pasienten allerede har betalt, vil pasienten få tilbakebetalt fra Medipay.

  • Trykk på "Slett dokument" for å slette regningskortet.

Svarte dette på spørsmålet?