Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Korrigere/endre regningskort etter betaling er sendt
Regningskort: Korrigere/endre regningskort etter betaling er sendt
Oppdatert over en uke siden
  • Hent opp regningskortet.

  • Trykk på "Betaling".

  • Trykk på "Kanseller betaling".

  • Når du har trykket på "Kanseller betaling" kan pasienten se bort fra mobillinken/fakturaen de har mottatt.
    Hvis pasienten allerede har betalt, vil pasienten få tilbakebetalt fra Medipay.

  • Når dette er gjort kan du gjøre de endringene du ønsker i regningskortet, og deretter sende ut ny betalingslink😊

Svarte dette på spørsmålet?