Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Slette regningskort som er godkjent av HELFO
Regningskort: Slette regningskort som er godkjent av HELFO
Oppdatert over en uke siden
  • Hent opp regningskortet du ønsker å slette.

  • Trykk på "Kreditèr".

  • Når du sender inn neste behandlerkrav, vil regningskortet bli kreditert.
    For å slette regningskortet, må du vente til du har fått tilbake behandleroppgjøret.
    Når du har fått dette kan du slette regningskortet ved å trykke på "Slett dokument".

  • Dersom du ønsker å gjøre endringer i regningskortet, gjøres dette etter du har trykket kreditèr. Endringene krever to innsendinger av behandlerkrav, èn for å kreditere regningskortet, og èn for å få oppgjør for endringene du har gjort.

Svarte dette på spørsmålet?