Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Sende faktura til verge
Regningskort: Sende faktura til verge
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Betaling" i regningskortet.

  • I feltet "Verge" trykk på + tegnet for legge til vergen

  • Fyll inn informasjonen om vergen

  • Trykk på "Faktura" for å sende faktura til vergen.

Svarte dette på spørsmålet?