Alle samlinger
Regningskort og HELFO
Regningskort: Slette verge
Regningskort: Slette verge
Vilde Håkestad Larsen avatar
Skrevet av Vilde Håkestad Larsen
Oppdatert over en uke siden
  • Trykk på "Betaling" i regningskortet.

  • Hent opp vergen du ønsker å slette i feltet "Verge".

  • Trykk på blå pil bak navnet til vergen.

  • Trykk på "Slett dokument" for å slette vergen.

Svarte dette på spørsmålet?